CALVDENT ZAWIESINA

Opis

  • wyrób służy do płukania kanałów korzeniowych z martwą miazgą lub po jej wyłuszczeniu,
  • może być stosowany do przepłukiwania powierzchni cięcia miazgi po jej przyżyciowej amputacji.
  • nie działa na warstwę mazistą kanału zęba.

Przeznaczenie:
WYRÓB PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA.
Wyrób służy do płukania kanałów korzeniowych z martwą miazgą lub po jej wyłuszczeniu. Może być stosowany do przepłukiwania powierzchni cięcia miazgi po jej przyżyciowej amputacji.
Zawarty w wyrobie wodorotlenek wapnia w postaci zawiesiny dociera do zachyłków i odgałęzień kanału. Nie działa na warstwę mazistą kanału zęba.

Skład:
Wapnia wodorotlenek, woda oczyszczona.

Sposób użycia:
W trakcie przechowywania wyrób ulega sedymentacji, dlatego zaleca się wstrząśnięcie opakowania przed użyciem w celu uzyskania jednakowego rozproszenia cząstek w roztworze. Wyrób należy stosować jako przezroczysty lub mleczny płyn.
W celu wypłukania kanału korzeniowego z martwą miazgą lub po jej usunięciu należy wprowadzić zawiesinę na 2/3 długości kanału roboczego przy pomocy strzykawki z igłą. Wyrób wprowadzić do kanału za pomocą strzykawki (np. typu luer-lock) z igłą zamocowaną w sposób zabezpieczający jej oddzielenie. Płukanie wykonać po całkowitym usunięciu miazgi i opracowaniu kanału korzeniowego.
Zawiesina wodorotlenku wapnia nie działa na warstwę mazistą kanału zęba. Przed płukaniem kanału wyrobem Calvdent zawiesina zalecane jest usunięcie warstwy mazistej poprzez płukanie kanału roztworem EDTA (EDTA 15%) lub roztworem kwasu cytrynowego (Kwas cytrynowy 40%).
Po przyżyciowej amputacji miazgi przepłukać wyrobem Calvdent zawiesina powierzchnię cięcia, osuszyć i zabezpieczyć nietwardniejącym preparatem wodorotlenku wapnia (Calvdent proszek).

Przeciwwskazania:
Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na składniki wyrobu. Nie stosować u kobiet w ciąży. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Środki ostrożności:
Podczas płukania kanału korzeniowego nie należy stosować zbyt silnego strumienia płynu, gdyż może to spowodować dostanie się wyrobu do tkanek okołowierzchołkowych i spowodować ich podrażnienie, objawiające się bólem i obrzękiem tkanek miękkich.
Podczas pracy z wyrobem należy stosować koferdam. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU SPOŻYCIA: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Nie używać w przypadku podejrzenia uszkodzenia opakowania bezpośredniego.
Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamykania po każdorazowym użyciu. Przed użyciem wstrząsnąć.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu dokładnie zamkniętym, w temperaturze do 25ºC. Chronić przed światłem słonecznym.

Kategoria:

© 2024 PFO sp. z o.o. Developed by uxtypo.com

Kontakt

Prosimy o przesłanie zapytania, skontaktujemy się z Państwem w ciągu najbliższych 15 minut.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?