EDTA 15% płyn

Opis

  • Płyn do poszerzania kanałów korzeniowych
  • Zalecany jest podczas mechanicznego oczyszczania kanałów korzeniowych
  • Wspomaga udrożnienie i oczyszczenie kanału
  • Usuwa warstwę mazistą odsłaniając ujścia kanalików zębinowych

Przeznaczenie:
WYRÓB PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYCIA.
Wyrób służy do płukania kanałów korzeniowych. Oczyszcza kanał, łącznie z usuwaniem części mineralnej warstwy mazistej, w celu odsłonięcia ujścia kanalików zębinowych przed wypełnieniem kanału. Wyrób zawiera wersenian disodowy, który, wypłukując jony wapnia i magnezu, powoduje zmiękczanie powierzchniowej warstwy zębiny, ułatwiając jej usunięcie i udrożnienie kanału. Zawarty w wyrobie chlorek benzalkonium obniża napięcie powierzchniowe, dzięki czemu zwiększa penetrację wyrobu w twarde tkanki zęba.

Sposób użycia:
EDTA 15% wprowadzić na 2/3 długości kanału korzeniowego przy pomocy strzykawki z igłą. Wyrób wprowadzić do kanału za pomocą strzykawki (np. typu luer-lock) z igłą zamocowaną w sposób zabezpieczający jej oddzielenie. Płukać ilością 2-3 ml wyrobu po każdym mechanicznym poszerzaniu kanałów, najlepiej naprzemiennie z innymi środkami przeznaczonymi do płukania kanałów. Po wypłukaniu kanału płyn wraz z zawartością odessać. Po wypłukaniu kanału nadmiarową ilość znajdującą się w strzykawce zutylizować – nie wolno ponownie wlewać do pojemnika.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na składniki wyrobu. Nie stosować u kobiet w ciąży. Nie pozostawiać wyrobu w kanale lub komorze zęba pomiędzy wizytami. Nie stosować po upływie terminu ważności. Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania.

Środki ostrożności:
Podczas płukania kanału korzeniowego nie należy stosować zbyt silnego strumienia płynu, gdyż może to spowodować dostanie się wyrobu do tkanek okołowierzchołkowych i spowodować ich podrażnienie, objawiające się bólem i obrzękiem tkanek miękkich. Zachować szczególną ostrożność podczas opracowywania kanału w pobliżu otworu anatomicznego, gdyż w wyniku zmiękczenia zębiny istnieje ryzyko perforacji korzenia przez narzędzia kanałowe.
Podczas pracy z wyrobem należy stosować koferdam. Należy unikać wdychania oparów wyrobu, może powodować uszkodzenie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę i oczy. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Nie używać w przypadku podejrzenia uszkodzenia opakowania bezpośredniego.
Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamykania po każdorazowym użyciu.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w opakowaniu dokładnie zamkniętym, w temperaturze do 25ºC. Chronić przed światłem słonecznym.

Warunki transportu:
W trakcie transportu wyrób może zostać schłodzony do temperatury –3ºC, jednak nie dłużej niż 7 dni. Nie należy przekraczać temperatury +40ºC.

Termin ważności:
Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim.

Postępowanie z opakowaniami po wyrobie:
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skład:
Disodu edetynian (disodu wersenian), sodu wodorotlenek, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona.

Opakowanie bezpośrednie:
Butelka zawierająca 200 ml wyrobu.

PRZED UŻYCIEM WSTRZĄSNĄĆ. PO KAŻDORAZOWYM UŻYCIU SZCZELNIE ZAKRĘCIĆ
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Kategoria:

© 2024 PFO sp. z o.o. Developed by uxtypo.com

Kontakt

Prosimy o przesłanie zapytania, skontaktujemy się z Państwem w ciągu najbliższych 15 minut.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?