EDTA 15% krem

Opis

  • Środek do chemicznego opracowywania kanałów korzeniowych.
  • Oczyszcza kanał, łącznie z usuwaniem części mineralnej warstwy mazistej.
  • Powoduje zmiękczanie powierzchniowej warstwy zębiny, ułatwiając jej usunięcie oraz poszerzenie i udrożnienie kanału.
  • Wytwarza duże ilości piany, która pozwala na usuwanie kawałków miazgi oraz zębiny z opracowywanego kanału.
  • Działa również rozjaśniająco na zęby przebarwione w wyniku martwicy.

Przeznaczenie:
WYRÓB PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA.
EDTA 15% krem zalecany jest jako środek do chemicznego opracowywania kanałów korzeniowych. Oczyszcza kanał, łącznie z usuwaniem części mineralnej warstwy mazistej, w celu odsłonięcia ujścia kanalików zębinowych przed wypełnieniem kanału. Wyrób zawiera wersenian disodowy, który reagując z jonami wapnia i magnezu, powoduje zmiękczanie powierzchniowej warstwy zębiny, ułatwiając jej usunięcie oraz poszerzenie i udrożnienie kanału. Zawarty w wyrobie wodoronadtlenek mocznika wspomaga oczyszczanie kanału. W połączeniu z podchlorynem sodu wytwarza duże ilości piany, która pozwala na usuwanie kawałków miazgi oraz zębiny z opracowywanego kanału. Działa również rozjaśniająco na zęby przebarwione w wyniku martwicy. Wyrób w postaci kremu ułatwia wprowadzenie narzędzi do kanału korzeniowego minimalizując ryzyko ich złamania.

Sposób użycia:
Przed zastosowaniem wyrobu do strzykawki zamocować jednorazową igłę w sposób zabezpieczający jej oddzielenie. Następnie wycisnąć niewielką ilość kremu w celu wyrównania ciśnienia w strzykawce oraz zapewnienia odpowiedniego przepływu wyrobu przez igłę.
EDTA 15% krem wprowadzić na dno komory zęba lub umieścić wyrób bezpośrednio na narzędziu kanałowym, po czym mechanicznie opracować kanał. W trakcie mechanicznego opracowywania do płukania kanału zastosować roztwór podchlorynu sodu (HYPOCHLOR 2%). Po zakończeniu opracowywania kanału wypłukać wyrób za pomocą roztworu podchlorynu sodu (HYPOCHLOR 2%) aż do zaniku piany. Do ostatecznego płukania użyć nie mniej niż 10 ml roztworu podchlorynu sodu.
Niestosowanie roztworu podchlorynu sodu (HYPOCHLOR 2%) zmniejsza skuteczność działania wyrobu.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na składniki wyrobu. Nie stosować u kobiet w ciąży. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Środki ostrożności:
Podczas opracowywania kanału korzeniowego nie należy stosować zbyt silnego ciśnienia, gdyż może to spowodować dostanie się wyrobu do tkanek okołowierzchołkowych i spowodować ich
podrażnienie, objawiające się bólem i obrzękiem tkanek miękkich. Zachować szczególną ostrożność podczas opracowywania kanału w pobliżu otworu anatomicznego, gdyż w wyniku zmiękczenia zębiny istnieje ryzyko perforacji korzenia przez narzędzia kanałowe.
Podczas pracy z wyrobem należy stosować koferdam. Działa drażniąco na skórę i oczy. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Nie używać w przypadku podejrzenia uszkodzenia opakowania bezpośredniego.
Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamykania po każdorazowym użyciu.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu dokładnie zamkniętym, w temperaturze do 2-8ºC. Chronić przed światłem słonecznym.

Warunki transportu:
W trakcie transportu nie należy przekraczać temperatury +25ºC.

Termin ważności:
Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim.

Postępowanie z opakowaniami po wyrobie:
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skład:
Disodu edetynian (disodu wersenian), wodoronadtlenek mocznika, glikol propylenowy, macrogol 400, macrogol 4000.

Opakowanie bezpośrednie:
Strzykawka zawierająca 5,5 g lub 10 g wyrobu.

PO KAŻDORAZOWYM UŻYCIU SZCZELNIE ZAKRĘCIĆ
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Kategoria:

© 2024 PFO sp. z o.o. Developed by uxtypo.com

Kontakt

Prosimy o przesłanie zapytania, skontaktujemy się z Państwem w ciągu najbliższych 15 minut.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?