CALVDENT PROSZEK

Opis

  • zalecany jest do zarabiania past,
  • jako środek do czasowych wypełnień ubytków i kanałów korzeniowych,
  • stosowany jest również jako materiał do biologicznej odbudowy miazgi,
  • stwarza to optymalne warunki do regeneracji miazgi

Przeznaczenie:
WYRÓB PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA.
Calvdent zalecany jest do zarabiania past, w połączeniu z wodą destylowaną lub solą fizjologiczną, jako środek do czasowych wypełnień ubytków i kanałów korzeniowych. Wyrób stosowany jest również jako materiał do biologicznej odbudowy miazgi w metodzie pośredniego lub bezpośredniego pokrycia.
Zawarty w wyrobie wodorotlenek wapnia dysocjuje na jony Ca2+ oraz OH- tworząc silnie alkaliczne środowisko (pH ok. 12-13). Stwarza to optymalne warunki do regeneracji miazgi oraz dostarcza jonów wapnia niezbędnych do tworzenia zębiny reparacyjnej.

Skład:
Wapnia wodorotlenek.

Sposób użycia:
W celu sporządzenia pasty pobrać z opakowania, za pomocą metalowej łopatki, odpowiednią ilość wyrobu Calvdent i umieścić na płytce szklanej. Odmierzyć odpowiednią ilość wody destylowanej lub roztworu soli fizjologicznej (0,9% NaCl). Całość dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej kremowej konsystencji.
W celu wypełnienia kanału korzeniowego lub ubytku pastę umieścić w osuszonym, po uprzednim opracowaniu, kanale korzeniowym lub ubytku. Następnie szczelnie zamknąć ubytek. Wypełnienie pozostawić w ubytku lub kanale korzeniowym do 29 dni.
W metodzie bezpośredniego lub pośredniego pokrycia miazgi, po dokładnym oczyszczeniu i osuszeniu ubytku, nanieść cienką warstwę pasty w miejscu obnażenia lub na dno ubytku w pobliżu miazgi. Pozostawić do wyschnięcia lub osuszyć strumieniem powietrza. Ubytek szczelnie zamknąć cementem podkładowym.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na składniki wyrobu. Nie stosować u kobiet w ciąży. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Środki ostrożności:
Podczas pracy z wyrobem należy stosować koferdam. Działa drażniąco na skórę, oczy i drogi oddechowe. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Nie używać w przypadku podejrzenia uszkodzenia opakowania bezpośredniego.
Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamykania po każdorazowym użyciu.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu dokładnie zamkniętym, w temperaturze do 25ºC. Chronić przed wilgocią. Chronić przed światłem słonecznym.

Kategoria:

© 2024 PFO sp. z o.o. Developed by uxtypo.com

Kontakt

Prosimy o przesłanie zapytania, skontaktujemy się z Państwem w ciągu najbliższych 15 minut.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?