HYPOCHLOR 2% PŁYN

Opis

  • Płyn do płukania kanałów korzeniowych
  • Oczyszcza kanał, łącznie z usuwaniem warstwy mazistej, aby odsłonić ujścia kanalików zębinowych przed wypełnieniem kanału
  • Zapobiega przebarwieniu zębów, jakie mogłyby nastąpić po wypełnieniu niewypłukanego kanału

Przeznaczenie:
WYRÓB PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYCIA.
Wyrób służy do płukania kanałów korzeniowych. Oczyszcza kanał z resztek powstałych po opracowaniu mechanicznym. Zawarty w wyrobie podchloryn sodu rozpuszcza część organiczną warstwy mazistej, ułatwiając odsłonięcie ujścia kanalików zębinowych przed wypełnieniem kanału. Zastosowanie wyrobu przeciwdziała powstawaniu przebarwień, które mogłyby powstać po wypełnieniu niedostatecznie wypłukanego kanału.

Sposób użycia:
HYPOCHLOR 2% wprowadzić do kanału korzeniowego przy pomocy strzykawki z igłą podczas opracowywania mechanicznego. Wyrób wprowadzić do kanału za pomocą strzykawki (np. typu luer-lock) z igłą zamocowaną w sposób zabezpieczający jej oddzielenie. Wyrób można również wprowadzać do kanałów z wykorzystaniem aparatów dźwiękowych i ultradźwiękowych z jednoczesnym jego opracowywaniem.
Płukać ilością 10 ml wyrobu na każdy z kanałów, najlepiej naprzemiennie z innymi środkami przeznaczonymi do płukania kanałów. Po wypłukaniu kanału płyn wraz z zawartością odessać. Po wypłukaniu kanału nadmiarową ilość znajdującą się w strzykawce zutylizować – nie wolno ponownie wlewać do pojemnika.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na składniki wyrobu. Nie stosować u kobiet w ciąży. Nie stosować po upływie terminu ważności. Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania.

Środki ostrożności:
Nie stosować wyrobu bezpośrednio przed lub po płukaniu chlorheksydyną lub kwasem cytrynowym. Reakcja z chlorheksydyną może skutkować powstaniem pomarańczowobrunatnego silnie przebarwiającego zębinę osadu, podczas kontaktu z kwasem cytrynowym może wydzielać się wolny chlor. Pomiędzy użyciem tych dwóch środków należy przepłukać kanał wodą oczyszczoną lub 3% roztworem H2O2 (woda utleniona).
Podczas płukania kanału korzeniowego nie należy stosować zbyt silnego strumienia płynu, gdyż może to spowodować dostanie się wyrobu do tkanek okołowierzchołkowych i spowodować ich podrażnienie, objawiające się bólem i obrzękiem tkanek miękkich.
Podczas pracy z wyrobem należy stosować koferdam. Działa drażniąco na skórę i oczy. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU
KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia
skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Nie używać w przypadku podejrzenia uszkodzenia opakowania bezpośredniego.
Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamykania po każdorazowym użyciu.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w opakowaniu dokładnie zamkniętym, w temperaturze 2-8ºC. Chronić przed światłem słonecznym.

Warunki transportu:
W trakcie transportu wyrób może zostać schłodzony do temperatury –3ºC, jednak nie dłużej niż 7 dni. Nie należy przekraczać temperatury +25ºC.

Termin ważności:
Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim.

Postępowanie z opakowaniami po wyrobie:
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skład:
Sodu podchloryn, woda oczyszczona.

Opakowanie bezpośrednie:
Butelka PET zawierająca 200 ml wyrobu.

PRZED UŻYCIEM WSTRZĄSNĄĆ. PO KAŻDORAZOWYM UŻYCIU SZCZELNIE ZAKRĘCIĆ
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Kategoria:

© 2024 PFO sp. z o.o. Developed by uxtypo.com

Kontakt

Prosimy o przesłanie zapytania, skontaktujemy się z Państwem w ciągu najbliższych 15 minut.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?