CALVDENT PASTA

Opis

  • Zalecana jest jako środek do czasowych wypełnień ubytków i kanałów korzeniowych.
  • Jako materiał do biologicznego leczenia miazgi w metodzie pośredniego lub bezpośredniego pokrycia.
  • Zawiera siarczan baru zapewniający dobry kontrast wypełnienia kanału w obrazie rtg.

Przeznaczenie:
WYRÓB PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA.
CALVDENT pasta zawiera wodorotlenek wapnia i zalecana jest jako środek do czasowych wypełnień ubytków i kanałów korzeniowych. Również jako materiał do biologicznego leczenia miazgi w metodzie pośredniego lub bezpośredniego pokrycia.
Wyrób zawiera siarczan baru zapewniający dobry kontrast wypełnienia kanału w obrazie rtg.

Sposób użycia:
Przed zastosowaniem wyrobu do strzykawki zamocować jednorazową igłę w sposób zabezpieczający jej oddzielenie. Następnie wycisnąć niewielką ilość pasty w celu wyrównania ciśnienia w strzykawce oraz zapewnienia odpowiedniego przepływu wyrobu przez igłę.
W celu wypełnienia kanału korzeniowego lub ubytku pastę umieścić w osuszonym po uprzednim opracowaniu kanale korzeniowym lub ubytku. Wyrób wprowadzić na długość 2-3 mm mniejszą niż zmierzona długość kanału. Nadmiar pasty usunąć, następnie szczelnie zamknąć ubytek.
W metodzie bezpośredniego lub pośredniego pokrycia miazgi, po dokładnym oczyszczeniu i osuszeniu ubytku, nanieść cienką warstwę pasty w miejscu obnażenia lub na dno ubytku w pobliżu miazgi. Pozostawić do wyschnięcia lub osuszyć strumieniem powietrza. Ubytek szczelnie zamknąć cementem podkładowym.
Wypełnienie pozostawić w ubytku lub kanale korzeniowym nie dłużej niż 4 tygodnie.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na składniki wyrobu. Nie stosować u kobiet w ciąży. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Środki ostrożności:
Podczas pracy z wyrobem należy stosować koferdam. Działa drażniąco na skórę i oczy. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Nie używać w przypadku podejrzenia uszkodzenia opakowania bezpośredniego.
Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamykania po każdorazowym użyciu.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu dokładnie zamkniętym, w temperaturze do 25ºC. Chronić przed wilgocią.

Warunki transportu:
W trakcie transportu nie należy przekraczać temperatury +40ºC.

Termin ważności:
Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim.

Postępowanie z opakowaniami po wyrobie:
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skład:
Wapnia wodorotlenek, baru siarczan, substancje pomocnicze.

Opakowanie bezpośrednie:
Strzykawka zawierająca 2,2 g wyrobu.

PO KAŻDORAZOWYM UŻYCIU SZCZELNIE ZAKRĘCIĆ
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Kategoria:

© 2024 PFO sp. z o.o. Developed by uxtypo.com

Kontakt

Prosimy o przesłanie zapytania, skontaktujemy się z Państwem w ciągu najbliższych 15 minut.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?