TYMOL

Opis

  • Preparat używany jest do odkażania kanałów korzeniowych w leczeniu zgorzeli miazgi

Przeznaczenie:
PRODUKT PRZEZNACZONY DO STOMATOLOGII I PROTETYKI.
Tymol w roztworach alkoholowych zalecany jest jako środek do kanałów. Stosowany w połączeniu z cementem fosforanowym, używanym do wypełnienia, ma długotrwałe działanie.

Sposób użycia:
Sporządzić roztwór o stężeniu 1-10% poprzez odmierzenie odpowiedniej ilości produktu i rozpuszczenie w etanolu. Odmierzyć odpowiednią ilość produktu do kanału. Po odparowaniu etanolu zamknąć szczelnym wypełnieniem czasowym.
W celu sporządzenia cementu fosforanowego z dodatkiem tymolu pobrać z opakowania, za pomocą metalowej łopatki, odpowiednią ilość tymolu i zmieszać z cementem podczas procesu zarabiania.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki wyrobu. Nie stosować w przypadku ciąży. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Środki ostrożności:
Podczas pracy z produktem należy stosować koferdam. Działa drażniąco na oczy. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Nie używać w przypadku podejrzenia uszkodzenia opakowania bezpośredniego. Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamykania po każdorazowym użyciu.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu dokładnie zamkniętym, w temperaturze do 25ºC. Chronić przed wilgocią.

Termin ważności:
Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim.

Postępowanie z opakowaniami po produkcie:
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Skład:
Tymol.

Opakowanie bezpośrednie:
Słoik PET zawierający 10 g produktu.

PO KAŻDORAZOWYM UŻYCIU SZCZELNIE ZAKRĘCIĆ
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

 

Kategoria:

© 2024 PFO sp. z o.o. Developed by uxtypo.com

Kontakt

Prosimy o przesłanie zapytania, skontaktujemy się z Państwem w ciągu najbliższych 15 minut.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?