KAMFENOL

Opis

  • Stosowany w zębach martwych, w zabiegach endodontycznych do odkażania jamy zębowej w trakcie leczenia zakażonych kanałów korzeniowych
  • Skuteczny również jako antyseptyczny opatrunek stomatologiczny

Przeznaczenie:
PRODUKT PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA.
Kamfenol zalecany jest do stosowania jako opatrunek tymczasowy w leczeniu kanałów korzeniowych i zmian okołowierzchołkowych w zębach martwych.

Sposób użycia:
Nanieść płyn na ściany komory zęba za pomocą tamponu z waty opatrunkowej. Ubytek zamknąć szczelnym wypełnieniem czasowym na 2-5 dni. Po tym czasie usunąć opatrunek i odbudować ząb.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na składniki produktu. Nie stosować u kobiet w ciąży. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Środki ostrożności:
Nie stosować produktu w zębach żywych. Nie stosować dłużej niż 5 dni. Nie stosować w przypadku leczenia antybiotykami, chemioterapeutykami, kortykosteroidami oraz jonoforezą wodorotlenową i jodową.
Podczas pracy z produktem należy stosować koferdam. Działa drażniąco na skórę i oczy. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Nie używać w przypadku podejrzenia uszkodzenia opakowania bezpośredniego. Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamykania po każdorazowym użyciu.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu dokładnie zamkniętym, w temperaturze do 25ºC. Chronić przed wilgocią.

Termin ważności:
Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim.

Postępowanie z opakowaniami po produkcie:
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skład:
Kamfora, fenol, etanol (96%).

Opakowanie bezpośrednie:
Butelka szklana z zakraplaczem zawierająca 5 ml, 10 ml lub 20 ml produktu.

PO KAŻDORAZOWYM UŻYCIU SZCZELNIE ZAKRĘCIĆ
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Kategoria:

© 2024 PFO sp. z o.o. Developed by uxtypo.com

Kontakt

Prosimy o przesłanie zapytania, skontaktujemy się z Państwem w ciągu najbliższych 15 minut.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?