IZOL-GIPS

Opis

  • Preparat błonkotwórczy służy do izolacji akrylu od gipsu
  • Preparat nie zawiera formaldehydu
  • Posiada działanie bakteriostatyczne
  • Umożliwia łatwe rozdzielenie form gipsowych po polimeryzacji
  • Tworzy bardzo cienką i gładką błonę, co gwarantuje maksymalną wierność odwzorowania
  • Może być stosowany do izolowania gipsu od żywic akrylowych i gipsu od gipsu

Przeznaczenie:
Preparat Izol-gips przeznaczony jest do izolowania powierzchni form gipsowych od masy metakrylanowej.

Sposób użycia:
Formę gipsową należy bardzo starannie wypłukać strumieniem wrzącej wody w celu całkowitego usunięcia resztek wosku modelowego. Czyszczenie to należy wykonać bardzo starannie, gdyż od tego zależy łatwość rozprowadzenia preparatu izolującego i jego właściwe przyleganie do powierzchni formy.
Do niewielkiego naczynka wlać płyn Izol-gips i przy pomocy miękkiego pędzelka powlec nim powierzchnię formy gipsowej, wcześniej doprowadzonej do temperatury . Po kilku minutach ponownie nałożyć warstwę preparatu na formę gipsową. Po wyschnięciu można przystąpić do formowania ciasta metakrylowego.
Uwaga! Pędzelka, którego używano do pokrywania formy, nie zanurzać bezpośrednio w butelce z Izol-gipsem, jak też nie zlewać resztek, aby nie zanieczyścić preparatu i uniknąć jego żelowania w opakowaniu.

Przeciwwskazania:
Nie stosować po upływie terminu ważności.

Środki ostrożności:
Podczas pracy z preparatem stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Nie używać w przypadku podejrzenia uszkodzenia opakowania bezpośredniego. Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamykania po każdorazowym użyciu.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu dokładnie zamkniętym, w temperaturze do 25ºC. Chronić przed wilgocią.

Termin ważności:
Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim.

Postępowanie z opakowaniami po produkcie:
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skład:
Alginian sodu, barwnik E124.

Opakowanie bezpośrednie:
Butelka HDPE zawierająca 1 kg produktu.

PO KAŻDORAZOWYM UŻYCIU SZCZELNIE ZAKRĘCIĆ

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM
I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Kategoria:

© 2024 PFO sp. z o.o. Developed by uxtypo.com

Kontakt

Prosimy o przesłanie zapytania, skontaktujemy się z Państwem w ciągu najbliższych 15 minut.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?