GIP-SOLV

Opis

  • Stosowany do prac techniczno-dentystycznych
  • Preparat przeznaczony jest do oczyszczania płyt protez akrylowych, aparatów ortodontycznych z pozostałości gipsu
  • Eliminuje potrzebę mechanicznego usuwania resztek gipsu

Przeznaczenie:
Preparat Gip-solv służy do oczyszczania powierzchni z pozostałości gipsu (aparaty ortodontyczne, protezy akrylowe). Jego zastosowanie likwiduje potrzebę mechanicznego usuwania resztek gipsu.

Sposób użycia:
W celu usunięcia pozostałości gipsu należy umieścić oczyszczaną powierzchnię w płynie i pozostawić na 24 godziny; po tym czasie dokładnie umyć pod bieżącą wodą.

Przeciwwskazania:
Nie stosować po upływie terminu ważności.

Środki ostrożności:
Podczas pracy z preparatem stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Nie używać w przypadku podejrzenia uszkodzenia opakowania bezpośredniego. Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamykania po każdorazowym użyciu.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu dokładnie zamkniętym, w temperaturze do 25ºC. Chronić przed wilgocią.

Termin ważności:
Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim.

Postępowanie z opakowaniami po produkcie:
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skład:
Tri-sodu cytrynian, kwas cytrynowy.

Opakowanie bezpośrednie:
Butelka HDPE zawierająca 1 kg produktu.

PO KAŻDORAZOWYM UŻYCIU SZCZELNIE ZAKRĘCIĆ
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Kategoria:

© 2024 PFO sp. z o.o. Developed by uxtypo.com

Kontakt

Prosimy o przesłanie zapytania, skontaktujemy się z Państwem w ciągu najbliższych 15 minut.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?