EUGENOL

Opis

Stosuje się do zarabiania past służących do:

  • wypełnienia kanałów korzeniowych
  • czasowego wypełnienia ubytków
  • pokrycia pośredniego miazgi zębinowej

Przeznaczenie:
WYRÓB PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA.
Płyn do zarabiania past służących do wypełnienia kanałów korzeniowych oraz materiałów do czasowego wypełniania ubytków. Stosowany głównie w połączeniu z tlenkiem cynku.

Sposób użycia:
Służy do sporządzania past na bazie tlenku cynku. Do pobranej ilości tlenku cynku odmierzyć odpowiednią ilość eugenolu za pomocą dołączonego kroplomierza. Całość dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej kremowej konsystencji. Po użyciu szczelnie zamknąć opakowanie.
Wypełnienie pozostawić w ubytku lub kanale korzeniowym do 29 dni.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na składniki wyrobu. Nie stosować u kobiet w ciąży. Nie stosować pod kompozyty, ponieważ eugenol zaburza polimeryzację. Nie stosować po upływie terminu ważności. Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania.

Środki ostrożności:
Wyrób może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na błony śluzowe jamy ustnej i oczy. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
Podczas pracy z wyrobem stosować koferdam. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.
Nie używać w przypadku podejrzenia uszkodzenia opakowania bezpośredniego.
Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamykania po każdorazowym użyciu.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchym miejscu, w opakowaniu dokładnie zamkniętym, w temperaturze do 25ºC. Chronić przed światłem słonecznym.

Warunki transportu:
W trakcie transportu nie należy przekraczać temperatury +40ºC.

Termin ważności:
Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim.

Skład:
Eugenol.

Opakowanie bezpośrednie:
Butelka szklana zawierająca 10 g wyrobu.

Postępowanie z opakowaniami po wyrobie:
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRZED UŻYCIEM WSTRZĄSNĄĆ. PO KAŻDORAZOWYM UŻYCIU SZCZELNIE ZAKRĘCIĆ
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

© 2024 PFO sp. z o.o. Developed by uxtypo.com

Kontakt

Prosimy o przesłanie zapytania, skontaktujemy się z Państwem w ciągu najbliższych 15 minut.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?