CANAL TROCKNER

Opis

  • Służy do płukania i osuszania kanałów korzeniowych.
  • Oczyszcza i odtłuszcza kanał dzięki czemu poprawia przyleganie wypełnień i uzupełnień protetycznych.

Przeznaczenie:
WYRÓB PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA.
Wyrób służy do płukania i osuszania kanałów korzeniowych. Oczyszcza i odtłuszcza kanał dzięki czemu poprawia przyleganie wypełnień i uzupełnień protetycznych. Wyrób zawiera alkohol izpopropylowy, który ma właściwości osuszające oraz substancje o właściwościach odtłuszczających: aceton i octan etylu.

Sposób użycia:
CANAL TROCKNER wprowadzić do kanału korzeniowego przy pomocy strzykawki z igłą lub nanieść na oczyszczony ubytek za pomocą bawełnianego wacika.
Preparat wprowadzić do kanału za pomocą strzykawki (np. typu luer-lock) z igłą zamocowaną w sposób zabezpieczający jej oddzielenie.
Po zastosowaniu preparatu osuszyć kanał za pomocą sączków papierowych lub pozostawić do wyschnięcia. Nadmiarową ilość wyrobu znajdującą się w strzykawce zutylizować – nie wolno ponownie wlewać do pojemnika.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na składniki wyrobu. Nie stosować u kobiet w ciąży. Nie stosować po upływie terminu ważności. Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania.

Środki ostrożności:
Podczas płukania kanału korzeniowego nie należy stosować zbyt silnego strumienia płynu, gdyż może to spowodować dostanie się wyrobu do tkanek okołowierzchołkowych i spowodować ich podrażnienie, objawiające się bólem i obrzękiem tkanek miękkich.
Nie stosować wyrobu w przypadku nadwrażliwości na jego składniki. Podczas pracy z wyrobem należy stosować koferdam. Należy unikać wdychania oparów wyrobu, może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa drażniąco na skórę i oczy. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Nie używać w przypadku podejrzenia uszkodzenia opakowania bezpośredniego.
Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamykania po każdorazowym użyciu.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w opakowaniu dokładnie zamkniętym, w temperaturze do 25ºC. Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Warunki transportu:
W trakcie transportu nie należy przekraczać temperatury +40ºC.

Termin ważności:
Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim.

Postępowanie z opakowaniami po wyrobie:
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skład:
Etylu octan, alkohol izopropylowy, aceton.

Opakowanie bezpośrednie:
Butelka biała HDPE z adapterem zawierająca 45 ml wyrobu.

PRZED UŻYCIEM WSTRZĄSNĄĆ. PO KAŻDORAZOWYM UŻYCIU SZCZELNIE ZAKRĘCIĆ

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

WYRÓB PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

Kategoria:

© 2024 PFO sp. z o.o. Developed by uxtypo.com

Kontakt

Prosimy o przesłanie zapytania, skontaktujemy się z Państwem w ciągu najbliższych 15 minut.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?