A-III YELLOW DENTAL GYPSUM

Opis

Przeznaczenie:
WYRÓB PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA.
A-III Yellow Dental Gypsum jest twardym gipsem syntetycznym typu 3 w kolorze żółtym o wysokiej jakości, przeznaczonym do prac odlewniczych przy technice częściowych protez osiadających, szkieletowych i aparatów ortodontycznych. Spełnia wymagania normy ISO 6873:2000.

Dane techniczne:
– Proporcje mieszanki: 100 g : 30 ml – proszek : woda destylowana.
– Czas mieszania: mieszanie mechaniczne 30 sek., mieszanie ręczne 60 sek.
– Czas pracy: 4-5 minut.
– Czas wiązania: ok. 25 minut.
– Twardość w skali Brinella po 2 h: > 100 N/mm2.
– Twardość w skali Brinella po 24 h: > 120 N/mm2.
– Ekspansja po 2 h: < 0,12%.
– Ekspansja po 24 h: < 0,12%.

Sposób użycia:
Produkt należy wsypać z użyciem suchej łopatki do wody destylowanej w proporcjach 100 g proszek : 30 ml woda w temperaturze około 230C i odczekać 20 sek. w celu całkowitego wchłonięcia wody przez gips. Całość wymieszać: ręcznie w ciągu 60 sek., mechanicznie w ciągu 30 sek. Po upływie tego czasu gips osiąga optymalną konsystencję do wylewania do form modelowych na wytrząsarce. Czas wylewania ok. 6 min. Po upływie tego czasu przerwać wytrząsanie, aby nie zakłócić przebiegu krystalizacji.
Przeciwwskazania:
Nie stosować po upływie terminu ważności.

Środki ostrożności:
Podczas przenoszenia unikać wzbijania pyłu. Nie spożywać pokarmów i napojów. Podczas pracy z produktem należy unikać noszenia zegarków, pierścionków oraz innych przedmiotów przylegających do skóry i mogących powodować gromadzenie się preparatu pod nimi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: dokładnie spłukać wodą. W przypadku wystąpienia
podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Nie trzeć oczu. Płukać dużą ilością wody przez minimum 15 min, podczas płukania trzymać oczy szeroko otwarte. Wyjąć soczewki kontaktowe. Gdy podrażnienie utrzymuje się, skonsultować się z lekarzem okulistą. Nie używać w przypadku podejrzenia uszkodzenia opakowania bezpośredniego. Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamykania po każdorazowym użyciu.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu w monitorowanych warunkach temperatury do 250C i wilgotności do 60%, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych.

Warunki transportu:

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrożenia podczas transportu. Nie wymaga szczególnego traktowania ani oznakowania w myśl obowiązujących przepisów transportowych.

Termin ważności:
2 lata od daty produkcji przy przechowywaniu w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu w monitorowanych warunkach temperatury do 250C i wilgotności do 60%.
Postępowanie z opakowaniami po wyrobie:
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skład:
Gips (CaSO4 x ½ H2O).

Opakowanie bezpośrednie:
Torba plastikowo-papierowa zawierająca 25 kg produktu.

Inne informacje:
Numer serii jest równocześnie datą produkcji.

PO KAŻDORAZOWYM UŻYCIU SZCZELNIE ZAKMNĄĆ
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Kategoria:

© 2024 PFO sp. z o.o. Developed by uxtypo.com

Kontakt

Prosimy o przesłanie zapytania, skontaktujemy się z Państwem w ciągu najbliższych 15 minut.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?